جلسه انجمن و اولیا سال تحصیلی 99-00

انجمن اولیا و مربیان منظر همکاری خانه و مدرسه در تعلیم و تربیت دانش آموزان است. خانه و مدرسه دو نهاد تربیتی به شمار می آیند که در صدر عوامل تاثیرگذار بر روند رشد و تکامل رفتار آینده سازان جامعه قرار دارند.

اولیا به عنوان صاحبان اصلی سرمایه های اندیشمند دارای حق اظهار نظر، نظارت و در برخی موارد دارای حق دخالت در مسایل آموزشی و پرورشی هستند.

بی تردید نقش انجمن اولیا و مربیان در برنامه ریزی منسجم و فراهم ساختن بستر مشارکت فعالانه ی اولیا و مربیان در زمینه های مختلف می تواند این کانون را از یک نقش غیرپویا و رویکردی صرفا مالی و مادی به سمت نهادی پویا، اثرگذار و برنامه ریز در مسیر مشارکت پذیری در ابعاد مختلف عاطفی، فرهنگی، آموزشی و معنوی و اقتصادی تبدیل نماید.

جلسه انجمن اولیا و مربیان روز سه شنبه 22 مهر 1399 با حضور اولیای دانش آموزان و کادر دبستان غیر دولتی آینده سازان در  دبستان غیر دولتی آینده سازان دوره دوم واقع در دانش اول برگزار گردید.

در این جلسه بعد از تلاوت آیه الکرسی و اجرای سرود زیبای ملی گزارش از اقدامات صورت گرفته در دو ماهه ی اخیر ارائه نمودند و روند رو به رشد کمی و کیفی دبستان را در مقایسه با سال های گذشته –علیرغم برخی مشکلات ناخواسته نظیر بیماری کرونا- بسیار مثبت ارزیابی کردند.

سپس سرکار خانم شمشیربند مدیر محترم مدارس، سخنانی را مبنی بر ارتباط هرچه بیشتر اولیا و مربیان و ارتقای کیفی آموزش و پرورش، بیش از پیش ایراد نمودند.

در این مراسم نامزدها  به معرفی خود به حاضران پرداختند و در نهایت، اعضای جدید انتخاب شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:

اعضای اصلی

1- جناب آقای ناظر تهرانی

2- جناب آقای مولایی

3- سرکار خانم خداپناه

4- سرکار خانم شیردل

5-سرکار خانم براری نیا

6-سرکار خانم طالبی

7-سرکار خانم محمودی