تزئین تخم مرغ توسط طهورا فرجی

تزئین تخم مرغ سفره هفت سین توسط طهورا فرجی پایه پنجم