اطاعیه ثبت نام سال تحصیلی جدید

کلیه داوطلبان برای ثبت نام می ‌توانند از طریق فرم ثبت نام سایت دبستان آینده سازان  پیش‌ثبت‌نام  را به عمل آورند. پس از موفقیت دانش‌آموز در مرحله فوق،نسبت به پرداخت شهریه از طریق لینک https://classeh.phonepay.me/2163372

 اقدام نمایید سپس شماره پیگیری و مشخصات دانش آموز را در واتساپ به شماره ۰۹۱۱۳۵۵۵۱۰۶ ارسال فرمایید .

 

 

کلیه داوطلبان برای ثبت نام می ‌توانند از طریق فرم ثبت نام سایت دبستان آینده سازان  پیش‌ثبت‌نام  را به عمل آورند. پس از موفقیت دانش‌آموز در مرحله فوق،نسبت به پرداخت شهریه از طریق لینک https://classeh.phonepay.me/2163372

 اقدام نمایید سپس شماره پیگیری و مشخصات دانش آموز را در واتساپ به شماره ۰۹۱۱۳۵۵۵۱۰۶ ارسال فرمایید .