کسب رتبه های برتر در جشنواره تدریس خلاق

خبر مسرت بخش همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار می سازد، خبر شادمانه موفقیت همکاران گرامی

1)الناز شیردل پایه اول رتبه اول

2)حدیثه اسماعیلی پایه اول رتبه دوم

3)رحیمه بهشتی پایه دوم رتبه اول

4)آرزو وفایی مقدم پایه سوم رتبه اول

5)سمیه کاکویی پایه چهارم رتبه اول

6)فاطمه احمدی راد پایه پنجم رتبه دوم

7)ملیحه واسو پایه ششم رتبه دوم

در جشنواره تدریس خلاق در شبکه همیار مایه مباهات است.بدینوسیله مراتب

سپاس خود را از تلاش و زحمت ارزشمند و صادقانه شما در زمینه پیشبرد اهداف

در محیط کار تقدیم می دارم و از درگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت،تداوم حضور

و تاثیر آن در مجموعه آینده سازان مسئلت دارم.