تبریک برای کسب رتبه دوم سرود

درخشش و موفقیت دانش آموزان گروه سرود دبستان غیر دولتی آینده سازان

توانست کسب رتبه دوم در بین مدارس ناحیه۱ ساری را به خود اختصاص دهد.

لذا  موفقیت این دانش آموزان گرامی را تبریک عرض نموده و از خداوند دانا و

حکیم برای این عزیزان توفیق روزافزون و ایامی شاد آرزومندم. باشد که این افتخار،

نقطه عطفی در مسیر پیشرفت فرزندان این خطه از میهن سربلندمان گردد.