کسب رتبه احکام توسط فریناز کوپالی

دختر گلم فریناز کوپالی کسب رتبه اول در رشته احکام موجبات شادمانی و شعف پرسنل آینده سازان گردید.

این موفقیت ارزشمند را به شما و خانواده محترمتان تبریک و تهنیت عرض می نماییم و امیدواریم

در سایه الطاف حق تعالی در راه اعتلا و نشر قرآن کریم پیش از پیش موفق باشید.